ติดต่อเรา

ฟอร์มติดต่อ

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02 345 1059
LINE: @smipage