โครงการคูปองดิจิทัลสำหรับ SMEs: Mini Transformation Voucher

By admin August 02, 2020

 • เปิดรับสมัครรอบใหม่ คูปองดิจิทัล มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท
 • ให้ทุนสนับสนุนในการซื้อ/ใช้บริการซอฟต์แวร์หรือฮาร์ตแวร์จาก Digital Provider ภายใต้โครงการ Mini Transformation Voucher
 • ด่วน!! สมัครก่อน…มีสิทธิ์ก่อน

โครงการคูปองดิจิทัลสำหรับ SMEs: Mini Transformation Voucher ปี 2563 ในพื้นที่ภาคกลาง – mini Transformation Voucher ปี 2563 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ให้การสนับสนุนในรูปแบบเงินให้เปล่า สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (สนับสนุนก่อน Vat 7%) ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลตาม เงื่อนไขของโครงการ
 2. ผู้รับทุน ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข คือ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในพื้นที่ภาคกลาง 21 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, กรุงเทพมหานคร, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก, สมุทรปราการ, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม
 3. เปิดรับสมัครไปจนกว่าจะครบกำหนดจำนวนคูปอง ลงทะเบียนจองสิทธิ์
  คลิก https://forms.gle/hHUwRwescMBAqmdUA
  อ่านรายละเอียดขั้นตอนขอรับทุน คลิก https://icti.fti.or.th/th
  สอบถาม 0 2345 1072 หรือ Line : @icticlub