มวยไทย ๕ สาย

By admin August 02, 2020

มวยไทย ๕ สาย

นับแต่โบราณกาลมวยไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดจนผสมผสานเข้ากีบวัฒนธรรมพื้นถื่นจนเกิดเป็นสายมวยโบราณตามภูมิภาคของไทยจากคำกล่าวที่ว่า” หมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีท่าดีไชยาไวกว่าท่าเสา” ล้วนแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของมวยไทยจากสำนักหรือ”สาย” ต่างๆกล่าวคือ

THE 5 SCHOOLS OF MUAY THAI

Since ancient days, Muay Thai has been continuously developed and integrated into the native culture along with the local and regional traditions and culture of Thailand. This resulted in the different school of Muay Thai in different regions. The saying that “The hard punch of Korat, The smarts of lopburi, The fancy positions of Chaiya, Faster than Tah Sao” displays the distinctive points of the different schools of Muay Thai.