พิธีไหว้ครูมวยไทย

By admin August 02, 2020

พิธีไหว้ครูมวยไทย

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยในสมัยโบราณมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหารซึ่งต่อสู้กันด้วยดาบเป็นการรบประชิดตัวจึงมีการฝึกลูกถีบและเตะคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักสามารถใช้ดาบฟันคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นมวยไทยสมัยนั้นจึงฝึกเผื่อวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือเพื่อสู้รบกับข้าศึกและเพื่อป้องกันตัว

การชกมวยไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะทุกส่วนที่สามารถใช้ป้องกันตัวและทำอันตรายให้กับคู่ต่อสู้มาใช้อย่างชาญฉลาดและมีศิลปะอย่างสูงโดยมีครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในระดับสูงในการชกมวยไทยมาก่อนเป็นผู้ฝึกสอนฝึกและอบรมศิษย์ต่อๆกันมาเป็นทอดๆด้วยความเคารพรักและแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาในตัวครูอาจารย์จนมาเป็นประเพณีของนักมวยไทยการไหว้ครูจึงเกิดขึ้นคู่กับการชกมวยไทยมาตั้งแต่อดีตกาลพิธีไหว้ครูมวยไทยมีอยู่๒โอกาสใหญ่คือในโอกาสที่สมัครเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของครูและแสดงออกถึงความเคารพรักครูในแต่ละปีกับโอกาสที่จะกระทำก่อนการแข่งขันชกมวยไทยการไหว้ครูมวยไทยก่อนการแข่งขันชกมวยนักมวยไทยจะแสดงออกในมารำมวยไทยหลายๆท่าตามแต่ครูอาจารย์และเจ้าสำนักมวยต่างๆจะคิดประดิษฐ์ขึ้นมาในสมัยอดีตการชกมวยไทยมักจะจัดขึ้นหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จออกทอดพระเนตรนักมวยเมื่อขึ้นสังเวียนจึงต้องเริ่มต้นด้วยการถวายบังคมด้วยลีลาท่าทางของมวยไทย ท่ารำมวยไทยในรูปแบบของการไหว้ครูมีอยู่หลายรูปแบบหรือหลายท่าแตกต่างกันออกไปรูปแบบหรือท่ารำเหล่านี้เจ้าสำนักมวยไทยและครูอาจารย์นอกจากจะยึดท่ารำแม่บทเดิมสืบทิอดมาจากรุ่นครูอาจารย์คนก่อนๆของตนเป็นหลักแล้วยังคิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เสริมเพิ่มเติมหรือดักแปลงให้ใหม่และแปลกตายิ่งขึ้นการไหว้ครูมีจุดมุ่งหมายดังนี้

๑. เพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้

๒. เพื่อรำลึกถึงกลยุทธ์แม่ไม้ลูกไม้ของมวยไทย

๓. เพื่อรำลึกถึงบุคคลที่เคารพนับถือตลอดจนภูตผีปีศาจผีสางเทวดา